U Nar. nov., br. 114 od 3.10.2022. objavljen je Zakon o izmjenama Ovršnog zakona koji stupa na snagu na dan uvođenja eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj (1.1.2023.).

Ovim Zakonom mijenjaju se odredbe povezane s kunom radi uvođenja eura, za potrebe pune prilagodbe hrvatskog zakonodavstva uvođenju eura i u skladu sa Zakona o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj („Narodne novine“, br. 57/22 i 88/22 – ispr.). Ovim Zakonom iznosi u kunama propisani Ovršnim zakonom (»Narodne novine«, br. 112/12., 25/13., 93/14., 55/16. – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 73/17. i 131/20.) zamjenjuju se iznosima u euru, s time da se predmetnim izmjenama prilagođava dio odredbi koje se odnose na pozivanje na kunu te se sve utvrđene vrijednosti i vrijednosni pragovi iskazuju u euru.

Natrag