U Nar. nov., br. 114 od 3.10.2022. objavljen je Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o upravnim pristojbama koji stupa na snagu na dan uvođenja eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj (1.1.2023.).

Ovim Zakonom mijenjaju se odredbe povezane s kunom radi uvođenja eura, za potrebe pune prilagodbe hrvatskog zakonodavstva uvođenju eura. Ovim Zakonom iznosi u kunama propisani Zakonom o upravnim pristojbama (»Narodne novine«, br. 115/16.) zamjenjuju se iznosima u euru, uz primjenu općih pravila za preračunavanje i zaokruživanje iz Zakona o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj („Narodne novine“, br. 57/22 i 88/22 – ispr.). Pri obračunavanju pristojbe propisane u postotku pristojbena osnovica zaokružit će se na cijelu deseticu tako da se iznos do 5,00 eura zaokruži na nižu deseticu, a iznos iznad 5,00 eura na višu deseticu.

Natrag