U Nar. nov., br. 152 od 23.12.2022. objavljen je Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o radnom vremenu, obveznim odmorima mobilnih radnika i uređajima za bilježenje u cestovnom prijevozu koji stupa na snagu 31.12.2022. osim članaka 19., 21., 23., 25., 27., 28., 30., 32., 34., 36. i 38. te članaka 49.a i 49.c koji su dodani člankom 40. ovoga Zakona koji stupaju na snagu na dan uvođenja eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj.

Navedenim izmjenama Zakona propisuju se posebna pravila, zahtjevi i mjere kontrole, kako u pogledu upućivanju vozača poduzeća s poslovnim nastanom u državi članici koja upućuje vozače na državno područje Republike Hrvatske, tako i vozača poduzeća s poslovnim nastanom u Republici Hrvatskoj koja upućuje vozača na područje druge države članice, u slučajevima predviđenim implementiranom Direktivom.

Ovim su Zakonom definiranni novi pojmovi kao npr. transnacionalna mjera
i bilateralni prijevoz robe, propisuju se posebna pravila o upućivanju vozača (dužnost
prijevoznika s poslovnim nastanom u drugoj državi članici koji mora podnijeti izjavu o
upućivanju nacionalnim nadležnim tijelima države članice u koju je vozač upućen, dužnost
vozača ručnog bilježenja podataka o prelasku državne granice ili treće zemlje...), uređuje se
način bilateralne razmjene informacija putem sustava IMI (Informacijski sustav putem kojega
prijevoznik koji upućuje vozača podnosi izjavu o upućivanju nacionalnim nadležnim tijelima
države članice u koju upućuje vozača).
Izmjenama i dopunama Zakona stvorit će se primjereniji uvjeti rada i socijalna zaštita za vozače, te primjereniji uvjeti poslovanja i poštenog tržišnog natjecanja za cestovne prijevoznike, dok će se istovremeno osigurati jednakost postupanja glede upućivanja vozača na području svih država članica.
Za određene prekršaje povišena je novčana kazna kako bi se osigurala opća svrha prekršajnopravnih sankcija i to u pogledu najtežih prekršaja kao što su: prikrivanje, tajenje i uništavanje tahografskih podataka, posjedovanje i korištenje više od jedne kartice vozača, kao i korištenje tuđe kartice, obavljanje poslova vezanih uz tahografe bez dozvole Ministarstva te nepostojanje ugrađenog tahografa u vozilima i autobusima koji moraju imati ugrađen tahograf.

 

Natrag