Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Nar. nov., br. 113/22) izmijenjene su i dopunjene odredbe Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Nar. nov., br. 73/13 – 39/22), a odnose na:

  • izmjenu odredbi povezanih s kunom radi uvođenja eura,
  • izmjenu stopa PDV-a na isporuku grijanja iz toplinskih stanica, ogrjevnog drva, peleta, briketa i sječke, te na isporuku i ugradnju solarnih ploča.

Ovaj Zakon stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«, osim članaka 2. do 6., članka 8. i članaka 10. do 29. koji stupaju na snagu na dan uvođenja eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj.

Natrag