U Nar. nov., br. 114 od 3.10.2022. objavljen je Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o javnoj nabavi koji stupa na snagu 11. rujna 2022. osim članka 12. stavka 1. točke 1. podtočaka a) i b) i točke 2. podtočaka a) i b) koje su izmijenjene člankom 1. ovoga Zakona te članaka 2. do 5., 10., 19. i 20. ovoga Zakona, koji stupaju na snagu na dan uvođenja eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj.

Ovim Zakonom mijenjaju se odredbe povezane s kunom radi uvođenja eura, za potrebe pune prilagodbe hrvatskog zakonodavstva uvođenju eura te odredbe u sustavu pravne zaštite, kako bi se osigurala efikasnost i ekonomičnost provedbe postupaka pravne zaštite i postupaka javne nabave.

Natrag