U Nar. nov., br. 21/22 od 18.2.2022. objavljen je Zakon o dopunama Zakona o Središnjem registru osiguranika (u nastavku: Zakon) koji stupa na snagu 26.2.2022.

REGOS je ovlašten, bez pristanka obveznika plaćanja koji ima nepovezane uplate doprinosa za obvezno mirovinsko osiguranje na temelju generacijske solidarnosti, provesti povezivanje s nepovezanim zaduženjima po osiguranicima.

Ministar nadležan za mirovinski sustav, uz prethodnu suglasnost ministra nadležnog za financije, uskladit će Pravilnik o povezivanju podataka o doprinosima za obvezna mirovinska osiguranja (Nar. nov., br. 71/18.) s odredbama ovoga Zakona u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

Natrag