Uvođenje eura – obveze i rokovi

Euro će postati službena novčana jedinica i zakonsko sredstvo plaćanja u Republici Hrvatskoj (RH) na dan 1.1.2023. godine. Radi lakšeg snalaženja u promjenama i obvezama koje za poslovne subjekte donosi uvođenje eura u nastavku dajemo pregled najvažnijih aktivnosti kod prelaska na euro, te primjene valute plaćanja i iskazivanja u određenim razdobljima.

Aktivnosti kod prelaska na euro

Tablica 1. Dvojno iskazivanje, opskrba eurima, dvojni optjecaj

Plaćanja u 2022. godini obavljaju se u kunama. Plaćanja od 1.1.2023. obavljaju se u euru, a u razdoblju dvojnog optjecaja može i u gotovom novcu kuna.

Gotov novac eura pušta se u optjecaj na dan uvođenja eura i ne smije se koristiti kao zakonsko sredstvo plaćanja prije 1.1.2023.

Promjene u računovodstvu

Zamjena kune eurom izravno utječe i na računovodstvenu dokumentaciju i postupanje. Knjigovodstvene isprave, poslovne knjige, financijski izvještaji i porezne prijave sastavljati će se odnosno podaci u njima iskazivati u valuti kako je prikazano u tablici u nastavku.

Tablica 2. Promjene u računovodstvu

Znate li da nakon što se pretplatite na TEB-ov časopis „Financije, pravo i porezi“ OSTVARUJETE PRAVO NA NEOGRANIČEN BROJ BESPLATNIH TELEFONSKIH KONZULTACIJA (BEZ DOKUPA MINUTA) s TEB-ovim savjetnicima svaki radni dan od 8,00 do 14,00 sati?

Pretplatu na TEB-ov časopis „Financije, pravo i porezi“ možete naručiti na sljedećoj poveznici Naruči svoj primjerak FIP-a.

Natrag