Uvođenje eura i putni nalozi

Zakonom o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj (Nar. nov., br. 57/22), u razdoblju od 5.9.2022. do 31.12.2023., propisana je obveza dvojnog iskazivanja, odnosno obveza istodobnog iskazivanja i u kunama i u eurima, cijena te drugih novčanih iskaza vrijednosti u propisanim slučajevima.

Jedna od obveza dvojnog iskazivanja, odnosi se i na poslodavce. Odnosno, poslodavcima je propisana obveza dvojnog iskazivanja ukupnog iznosa koji se isplaćuje radniku na račun na ispravi o isplati plaće, naknadi plaće, otpremnine i drugih materijalnih prava koja im se isplaćuju na temelju propisa, kolektivnog ugovora, pravilnika o radu i ugovora o radu, uz prikaz fiksnog tečaja konverzije. Dakle, poslodavcima je obveza dvojnog iskazivanja, osim na ispravama o isplati plaće i otpremnine, propisana i za isprave o isplati drugih materijalnih prava radnika ako ista nisu već prikazana na ispravi o isplati plaće.

Međutim, po izričitoj odredbi Zakona o uvođenju eura (čl. 52. st. 2.), putni nalozi su izuzeti od obveze dvojnog iskazivanja, što znači da materijalna prava radnika koja se odnose na naknadu troškova službenih putovanja i obračunavaju u putnom nalogu (dnevnice, troškovi smještaja, troškovi prijevoza i dr.), nije potrebno dvojno iskazivati. Dakle, na putnom nalogu niti jedan iznos, pa ni ukupan iznos za isplatu radniku nije potrebno dvojno iskazati.

Putni nalozi izuzeti su od obveze dvojnog iskazivanja.

Stoga, u putnim nalozima koji će biti ispostavljeni i obračunati u 2022., podaci će biti iskazani u kunama, a u onima koji se ispostavljaju i obračunavaju u 2023., podaci će se iskazivati u eurima.

Odnosno, na putnim nalozima koji se podnose na obračun do 31.12.2022., obračun troškova te iznosi za isplatu ili povrat iskazuju se u kunama, a od 1.1.2023. u eurima.

No, ako radnik treba vratiti više isplaćeni predujam, jer su obračunati troškovi po putnom nalogu manji od danog predujma, u razdoblju dvojnog optjecaja (od 1. – 14.1.2023.), radnik u blagajnu može vratiti ili kune ili eure. Po isteku razdoblja dvojnog optjecaja, sve uplate, kao i isplate iz blagajne provode se samo u eurima.

Znate li da nakon što se pretplatite na TEB-ov časopis „Financije, pravo i porezi“ OSTVARUJETE PRAVO NA NEOGRANIČEN BROJ BESPLATNIH TELEFONSKIH KONZULTACIJA (BEZ DOKUPA MINUTA) s TEB-ovim savjetnicima svaki radni dan od 8,00 do 14,00 sati?

Pretplatu na TEB-ov časopis „Financije, pravo i porezi“ možete naručiti na sljedećoj poveznici Naruči svoj primjerak FIP-a.

Natrag