Nova Uredba o utvrđivanju najviših maloprodajnih cijena naftnih derivata (Nar. nov., br. 97/22) donesena je na temelju Zakona o tržištu nafte i naftnih derivata (Nar. nov., br. 19/14 - 96/19). Ovom Uredbom utvrđuju se iznosi najviših maloprodajnih cijena naftnih derivata koje energetski subjekti koji se bave trgovinom na veliko naftnim derivatima i/ili trgovinom na malo naftnim derivatima (energetski subjekti), smiju primijeniti na području Republike Hrvatske.

Ova Uredba stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Natrag