Uredba o visini trošarine na energente i električnu energiju (Nar. nov., br. 148/20 – 113/22) donesena je na temelju Zakona o trošarinama (Nar. nov., br. 106/18 - 144/21). Izmjenama Uredbe regulira se visina trošarine na bezolovni motorni benzin i dizelsko gorivo.

Ova Uredba stupa na snagu 1. listopada 2022.

Natrag