Sklopljen Dodatak I. kolektivnim ugovorima za državne i javne službenike i namještenike

Vlada Republike Hrvatske i Sindikat policije Hrvatske i Nezavisni sindikat djelatnika Ministarstva unutarnjih poslova zaključili su 31.10.2022. Dodatak I. Kolektivnom ugovoru za državne službenike i namještenike  (Nar. nov., br. 127/22; u nastavku: Dodatak I. Kolektivnom ugovoru) kojim su ugovorne strane suglasno utvrdile nove osnovice za izračun plaće za državne službenike i namještenike u 2022. i 2023., godišnju nagradu za božićne blagdane, regres za 2023. i dar u prigodi dana Sv. Nikole za 2022.

Vlada Republike Hrvatske i Hrvatski strukovni sindikat medicinskih sestara - medicinskih tehničara, Sindikat hrvatskih učitelja, Hrvatski sindikat djelatnika u kulturi, Nezavisni sindikat zaposlenih u hrvatskom zdravstvenom osiguranju, Samostalni sindikat zdravstva i socijalne skrbi hrvatske, zastupan, Nezavisni sindikat zaposlenih u srednjim školama hrvatske, Sindikat zaposlenika u djelatnosti socijalne skrbi hrvatske, Hrvatski liječnički sindikat i Sindikat Kliničkog bolničkog centra Zagreb su zaključili Dodatak I. Temeljnom kolektivnom ugovoru za službenike i namještenike u javnim službama, (Nar. nov., br. 127/22; u nastavku: Dodatak I. Temeljnom kolektivnom ugovoru)  kojim su, isto tako, ugovorne strane suglasno utvrdile nove osnovice za izračun plaće za javne službenike i namještenike u 2022. i 2023., godišnju nagradu za božićne blagdane, regres za 2023. i dar u prigodi dana Sv. Nikole za 2022.                                                                                                

Dodatkom I. Kolektivnom ugovoru i Dodatkom I. Temeljnom kolektivnom ugovoru ugovorne strane su suglasno utvrdile da će osnovica za izračun plaće za državne i javne službenike i namještenike u 2022. i 2023.   iznositi kako slijedi:

  • od 1.10.2022. do 31.12.2022. - 6663,47 kuna bruto
  • od 1.1.2023. do 31.3.2023. - 884,39 eura bruto
  • od 1.4.2023. pa nadalje - 902,08 eura bruto.

Osnovica  za izračun plaće od 1.10.2022. iznosi 6.663,47 kuna bruto, a primjenjuje se počevši s plaćom za mjesec listopad 2022. koja će biti isplaćena u mjesecu studenom 2022., koja od 1.1.2023. do 31.3.2023. iznosi 884,39 eura bruto.

Osnovica za izračun plaće od 1.4.2023. pa nadalje uvećava se i iznosi 902,08 eura bruto koja će biti isplaćena u mjesecu svibnju 2023. pa nadalje.

Ugovorne strane su se ujedno obvezale da će tijekom trećeg tjedna mjeseca rujna 2023. ponovno pristupiti pregovorima o visini osnovice za 2023. Navedenim Dodacima ugovorne strane su se suglasile da će:

  • godišnja nagrada za božićne blagdane za 2022. iznositi 1750,00 kuna, a za 2023. 232,27 eura,
  • regres za 2023. iznositi 232,27 eura i
  • dar u prigodi dana Sv. Nikole za 2022. iznositi 753,45 kuna, a za 2023. 100,00
Natrag