U Nar. nov., br. 101/22 od 2.9.2022. objavljen je Pravilnik o načinu evidentiranja i vođenju Registra subjekata i pripadajućih objekata u poslovanju s hranom iz nadležnosti sanitarne inspekcije Državnog inspektorata (u nastavku: Pravilnik) koji stupa na snagu 1.10.2022.

Pravilnikom se propisuju postupci evidentiranja subjekata u poslovanju s hranom i pripadajućih objekata te način vođenja i ažuriranja elektroničkog Registra subjekata i pripadajućih objekata u poslovanju s hranom iz nadležnosti sanitarne inspekcije Državnog inspektorata.

Subjekti i objekti koji su do stupanja na snagu Pravilnika ishodili Rješenje ministarstva nadležnog za zdravstvo, odnosno koji su već upisani u Registar, nisu dužni podnositi obavijest za evidentiranje subjekta u poslovanju s hranom s pripadajućim objektima, već se smatraju evidentiranim u skladu s odredbama ovoga Pravilnika.

Natrag