U Nar. nov., br. 21/22 od 18.2.2022. objavljen je Pravilnik o izmjenama Pravilnika o izgledu, načinu i mjestu isticanja obavijesti o jedinstvenom europskom broju za hitne službe 112 (u nastavku: Pravilnik) koji stupa na snagu 26.2.2022.

Obvezni dijelovi osnovnog znaka 112 su podloga u crvenoj, plavoj ili crnoj boji te broj 112. Osnovnom znaku 112 može se dodati dopunski znak ili tekst, koji mogu biti: znak telefonske slušalice, SOS, žute zvjezdice, riječi: »jedinstveni europski broj za hitne službe« ili drugi dodatni znak ili tekst ako je isticanje broja 112 povezano s nekom prigodnom situacijom.

Govorna poruka namijenjena je slušateljima radija te služi kao informacija o ulozi broja 112 ili u svrhu promocije broja 112.

Znak o jedinstvenom europskom broju za hitne službe 112 može se isticati na vozilima, plovilima i letjelicama, na službenim odorama, kompletima prve pomoći te tiskanim i drugim promidžbenim materijalima.

Preporučeni primjeri izgleda znaka 112 za službenu uporabu propisani u prilogu Pravilnika o izgledu, načinu i mjestu isticanja obavijesti o jedinstvenom europskom broju za hitne službe 112 (Nar. nov., br. 38/16) zamjenjuju se preporučenim primjerima izgleda znaka 112 za službenu uporabu propisanim u prilogu ovog Pravilnika.

Natrag