U Nar. nov., br. 133/22 od 11.11.2022. objavljen je Pravilnik o izmjenama Pravilnika o akreditaciji Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju (u nastavku: Pravilnik) koji stupa na snagu 1.1.2023.

Pravilnikom se osigurava provedba Provedbene uredbe Komisije (EU) br. 2022/128 od 21. prosinca 2021. o utvrđivanju pravila za primjenu Uredbe (EU) 2021/2116 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu agencija za plaćanja i drugih tijela, financijskog upravljanja, poravnanja računa, provjera, sredstava osiguranja i transparentnosti (SL L 20, 31. 1. 2022.) – u daljnjem tekstu: Provedbena uredba Komisije (EU) br. 2022/128).

Akreditacija je postupak kojim ministarstvo nadležno za poljoprivredu utvrđuje ispunjava li Agencija za plaćanja akreditacijske kriterije za korištenje sredstava poljoprivrednih fondova EU propisane Prilogom I. Delegirane uredbe Komisije (EU) br. 2022/127 оd 7. prosinca 2021. o dopuni Uredbe (EU) 2021/2116 Europskog parlamenta i Vijeća pravilima o agencijama za plaćanja i drugim tijelima, financijskom upravljanju, poravnanju računa, sredstvima osiguranja i upotrebi eura (SL L 20, 31.1.2022.).

Natrag