Pravilnik o elektroničkoj komunikaciji u kaznenom postupku (Nar. nov., br. 97/22) donesen je na temelju Zakona o kaznenom postupku (Nar. nov., br. 152/08 - 80/22). Ovim Pravilnikom propisuju se pretpostavke za podnošenje podnesaka u elektroničkom obliku tijelu koje vodi postupak, dostavu u elektroničkom obliku, oblike zapisa podnesaka u elektroničkom obliku (formate) te organizaciju i djelovanje informacijskog sustava za elektroničku komunikaciju.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od objave u »Narodnim novinama«.

Natrag