Poslovanje kao rulet (Monte Carlo simulacija)

Svako poslovanje prate različiti rizici s kojima se poduzetnici nastoje što bolje nositi, jer je upravljanje s poslovnim rizicima često ključno za donošenje ispravnih poslovnih odluka i uspješno poslovanje.
Da bi se sa rizicima moglo upravljati, potrebno ih je planirati. O važnosti i načinu planiranja za upravljanje rizicima više smo puta pisali u TEB-ovom poslovnom infu pa ćemo samo podsjetiti da se planiranjem i redovitim praćenjem odstupanja od plana rizici mogu uočiti ranije, što može pomoći pravovremenom osmišljavanju i poduzimanju mjera za njihovo eliminiranje ili bar ublažavanje.
Međutim, u praksi se uz planiranje koriste i druge metode kojima se nastoji što bolje procIjeniti buduće rizike i vjerojatnost njihova nastanka. To nije uvijek jednostavno, jer mnoge varijable u procjenama rizika ovise o različitim događajima na koje poduzetnici ne mogu utjecati.
U osnovi, menadžere zanimaju sva ona zbivanja koja utječu na promjene nabavnih i/ili prodajnih cijena, odnosno promjene tržišta ponude i potražnje, raspoloživost i cijene kadrova, financiranje poslovanja i dr., dakle - svi oni događaji koji mogu utjecati na novčani tok, uspješnost, stabilnost i razvoj poslovanja organizacije kojom upravljaju.
U takve rizike možemo ubrojiti pandemiju i rat u Ukrajini, koji značajno utječu na gospodarstva praktično svih zemalja svijeta, a potresi i poplave dodatno su i nenadano otežali poslovanje hrvatskih poduzetnika.
Ovako značajni globalni i lokalni događaji jako utječu na tržište i cijene, ograničavaju poslovanje i potiču inflaciju, te u konačnici mogu uzrokovati krizu. Da bi se spriječio kolaps gospodarstva, a nakon toga i državnih financija, vlade svih država interveniraju različitim mjerama kojima nastoje ublažiti negativne utjecaje. Mjere s tim ciljem donijela je i Vlada Republike Hrvatske.
Vjerojatnost nastanka pandemije, rata ili potresa i težinu posljedica za poslovanje teško je, pa i nemoguće, prognozirati, a s rastom broja i značaja ovakvih „slučajnih“ događaja, povećava se i razina neizvjesnosti.
Poslovanje u uvjetima neizvjesnosti i slučajnjih rizika u velikoj mjeri sliči ruletu - igri koja se zasniva na slučajnim brojevima. Radi toga se, prema poznatom kasinu u Kneževini Monako, jedna od poznatijih metoda procjene takvih rizika zove „Monte Carlo simulacija“.


Što je Monte Carlo simulacija?

Monte Carlo simulacija je metoda za predviđanje vjerojatnosti nastanka raznih „slučajnih“ događaja, kako bi se mogli ocIjeniti različiti mogući scenariji. To se postiže provođenjem većeg broja simulacija mogućih budućih raspleta, u kojima se vjerojatnost nastanka rizika procjenjuje pomoću slučajnih brojeva. Rezultati simulacije izražavaju se u iznosima, uz ocjenu vjerojatnosti nastanka, što može pomoći kod procjene rizičnosti ukupnog poslovanja poduzetnika, ili nekog poslovnog segmenta - pojedinog proizvoda ili usluge, ulaganja u neki projekt, financiranja nekog projekta i dr.
Rezultati Monte Carlo simulacije dobivaju se na temelju slučajne razdiobe i nisu posve precizni. Rezultat nije točan broj, nego raspon promatranih veličina, uz ocjenu vjerojatnosti ostvarenja konkretnih iznosa.
Primjerice, ako smo Monte Carlo simulaciji podvrgnuli različite varijable s ciljem razmatranja utjecaja na novčani tok (za ukupno poslovanje ili neko ulaganje), rezultat bi mogao glasiti: „Prosječan iznos novčanog toka biti će u promatranom razdoblju oko xxx kuna. Novčani tok će s vjerojatnošću od xx% biti pozitivan, a vjerojatnost da će u nekom trenutku biti negativan manja je od xx%“.
Ova metoda zvuči komplicirano, no uz dobro poznavanje Excela jednostavniji modeli Monte Carlo simulacije s manjim brojem varijabli mogu se prilično brzo oblikovati. Excel sadrži generator slučajnih brojeva i statističke funkcije koji se mogu upotrijebiti u tu svrhu, a zahtjevniji analitičari mogu nabaviti i koristiti posebne softvere za Monte Carlo simulacije.
Uz poznavanje tehnika simulacije analitičar treba poznavati osobitosti i djelatnost poduzetnika, kako bi odabrao dovoljan broj reprezentativnih varijabli koje će podvrgnuti slučajnoj razdiobi i kako bi oblikovao model koji će dati dovoljno pouzdane rezultate.
Svaka, pa i Monte Carlo simulacija ima svoja ograničenja, jer stvarni sustav nije moguće u potpunosti ugraditi u simulacijski model. Osim toga, uspješnost poslovanja poduzetnika ovisi i o mnogim drugim znanjima i vještinama menadžera, pa tako neki poduzetnici i u nepovoljnim okolnostima uspijevaju nastaviti, pa i razviti svoje poslovanje, dok neki to ne uspjevaju. Ipak, stručnom primjenom i ispravnim tumačenjem rezultata Monte Carlo simulacije, poboljšat će se upravljanje rizicima u uvjetima neizvjesnosti, što može rezultirati uspješnijim poslovanjem.

Znate li da nakon što se pretplatite na TEB-ov časopis „Financije, pravo i porezi“ OSTVARUJETE PRAVO NA NEOGRANIČEN BROJ BESPLATNIH TELEFONSKIH KONZULTACIJA (BEZ DOKUPA MINUTA) s TEB-ovim savjetnicima svaki radni dan od 8,00 do 14,00 sati?

Pretplatu na TEB-ov časopis „Financije, pravo i porezi“ možete naručiti na sljedećoj poveznici Naruči svoj primjerak FIP-a.

Natrag