U TEB-ovom časopisu "Financije, pravo i porezi" br. 3/22 objavljen je članak "Posebni postupak oporezivanja usluga obavljenih osobama koje nisu porezni obveznici i prodaje dobara na daljinu - sustav OSS (One stop shop)". Autori članka su Nataša Borota i Mirko Brković.

Od 1. srpnja 2021. počele su se primjenjivati izmjene i dopune Direktive 2006/112/EZ  kojima su propisana nova pravila o PDV-u, a koja se primjenjuju na prekogranične aktivnosti e-trgovine između poduzeća i potrošača (B2C). Ukinut je postojeći prag za prodaju robe na daljinu unutar EU-a i zamijenjen novim pragom na razini EU-a od 10.000 eura. U slučajevima kada je vrijednost isporuka telekomunikacijskih, usluga radio i TV emitiranja i elektronički isporučenih usluga te prodaje dobara na daljinu niža od utvrđenog praga, do nastanka obveze PDV-a dolazi u državi članici u kojoj porezni obveznik koji isporučuje takve usluge ima poslovni nastan ili u državi članici u kojoj se ta dobra nalaze u trenutku kada započne njihova otprema ili prijevoz. U članku je pojašnjen postupak registracije u OSS sustav, vođenje evidencija, podnošenje PDV prijava i plaćanje PDV-a obračunatog u OSS postupku.

Pretplatnici internet izdanja časopisa članak mogu pročitati na sljedećoj poveznici: Pročitaj članak

Pretplatu na časopis "Financije, pravo i porezi" možete obaviti na sljedećoj poveznici: Pretplati se na FIP

Natrag