U TEB-ovom časopisu "Financije, pravo i porezi" br. 3/22 objavljen je članak "Prestanak društva kapitala odlukom članova društva (likvidacija)". Autor članka je mr. sc. Mladen Štahan.

Ostvarena dobit ili gubitak mora se iskazati u godišnjim financijskim izvještajima razdoblja na koje se odnose, pa se dobit iz 2021. može podijeliti a gubitak nadoknaditi tek u 2022. godini. 

Dobit se raspoređuje na propisani način, koji se razlikuje za d.d, d.o.o. i j.d.o.o.

U slučaju gubitka, prvo se pokriva gubitak. Ako poduzetnik nema gubitak, dobit se najprije mora iskoristiti za ZTD-om i ZOR-om propisane namjene, nakon čega je moguća isplata vlasničke naknade, nagrada iz dobiti i dr. Prije toga može se isplatiti predujam dobiti, a dobit se može isplatiti i iz stare zadržane dobiti i slobodnih pričuva. Pri tom treba povesti računa o mogućem različitom poreznom tretmanu takvih isplata.

O podjeli dobiti i pokriću gubitka odlučuju članovi trgovačkog društva na skupštini dioničara ili ulagača, a prije toga treba donijeti odluku o utvrđivanju GFI-a.

Ostvarena dobit članovima se može isplatiti u novcu, u stvarima ili u vlastitim (trezorskim) udjelima, a može se koristiti i kao dokapitalizacija. Vlasnička naknada u novcu se obvezno isplaćuje na žiro račun ili tekući račun. Isplate privatnih troškova vlasnika ne mogu se prikazivati kao isplate zadržane dobiti odnosno predujma dobiti, pa ih je najbolje izbjegavati, ili prikazati kao obvezu vlasnika prema d.o.o-u.

O svim ovim i drugim pitanjima vezanim uz podjelu dobiti i pokriće gubitka u d.o.o.-u, j.d.o.o.-u i d.d.-u pročitajte u članku u kojem uz objašnjenja i upute dani primjeri knjiženja i primjeri odluka ovlaštenih tijela.

Pretplatnici internet izdanja časopisa članak mogu pročitati na sljedećoj poveznici: Pročitaj članak

Pretplatu na časopis "Financije, pravo i porezi" možete obaviti na sljedećoj poveznici: Pretplati se na FIP

Natrag