U Nar. nov., br. 16 od 4. veljače 2022. objavljen je Plan usklađivanja zakonodavstva Republike Hrvatske s pravnom stečevinom Europske unije za 2022. godinu kojim su propisane planirane izmjene određenih zakona odnosno donošenje novih zakona do po tromjesečjima 2022. godine.

Natrag