Plaćanja od 1.1.2023. godine

Od 1.1.2023. sva plaćanja u Republici Hrvatskoj obavljati će se u eurima. Iznimno, u razdoblju dvojnog optjecaja, od 1.1. do 14.1.2023., plaćanja u gotovom novcu moći će se obavljati u gotovom novcu (novčanicama i kovanicama) euro i kuna. 

Dvojni optjecaj

U razdoblju dvojnog optjecaja primatelji plaćanja obvezni su za plaćanje primiti gotov novac euro i gotov novac kune. U jednoj transakciji primatelj je dužan prihvatiti do najviše 50 kovanica kune i odgovarajući broj novčanica kune primjenjujući odredbe Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma koji se odnose na ograničenja naplate ili plaćanja u gotovini.

U slučaju naplate u kunama primatelj plaćanja dužan je ostatak vratiti u gotovom novcu eura. Iznimno, kada nije u objektivnoj mogućnosti ostatak iznosa vratiti u gotovom novcu eura, ostatak može vratiti u gotovom novcu kune ili gotovom novcu kune i gotovom novcu eura.

Iznimka od navedenog postupanja propisana je za mjenjače. Ovlašteni mjenjači od 1.1.2023., pa ni u razdoblju dvojnog optjecaja, ne mogu pri prodaji stranoga gotovog novca primati i vraćati gotov novac kune.

Automati za igre na sreću, automati za zabavne igre i samoposlužni uređaji za prodaju roba i usluga tijekom razdoblja dvojnog optjecaja mogu koristiti gotov novac kune ili gotov novac eura.  Iznimno, bankomati i drugi samoposlužni uređaji u bankovnom poslovanju od 1.1.2023. kod isplate isključivo će koristiti gotov novac eura.

Opskrba eurom i blagajnički maksimum

Poslovni subjekti će se prije dana uvođenja eura (prije 1.1.2023.) opskrbiti potrebnim gotovim novcem eura u postupku posredne predopskrbe, pojednostavljene posredne predopskrbe (mikroposlovni subjekti) te opskrbe početnim paketima eurokovanica. Detaljno o ovim postupcima pisali smo u našem časopisu Financije, pravo i prorezi br. 10/22.

Gotov novac eura iz predopskrbe, posredne predopskrbe, pojednostavljene posredne predopskrbe i opskrbe početnim paketima eurokovanica pušta se u optjecaj na dan uvođenja eura. Dakle, poslovni subjekti ne smiju gotov novac eura pustiti u promet prije 1.1.2023. godine.

Obzirom da će se u razdoblju dvojnog optjecaja plaćanja i naplata moći obavljati gotovim novcem eura i kuna, kako bi primatelji plaćanja – obveznici
fiskalizacije imali dovoljno gotovog novca eura za povrat ostatka kupcima, prema dopunama Pravilnika o fiskalizaciji u prometu gotovinom objavljenim u Nar. nov., br. 125/22, obveznici fiskalizacije moći će u razdoblju dvojnog optjecaja propisati iznose blagajničkog maksimuma u četverostrukom iznosu.

Nalozi za plaćanje

Banke i drugi pružatelji platnih usluga od 1.1.2023. ne smiju izvršavati platne transakcije u kuni. Dakle, od 1.1.2023. sve platne transakcije obavljati će se u euru kao zakonskom sredstvu plaćanja.

Nalozi za plaćanje (uplatnice) na kojima je iznos plaćanja naveden u kuni i koje je primatelj plaćanja pripremio, tiskao i unaprijed dostavio platitelju, a koji je platitelj podnio na izvršenje banci nakon 1.1.2023., banka je dužna izvršiti u euru u iznosu koji odgovara iznosu kuna navedenom na nalogu za plaćanje uz primjenu fiksnog tečaja konverzije od 7,53450 kn za 1 euro i sukladno pravilima za preračunavanje i zaokruživanje iz Zakona o uvođenju eura. Na ovaj način banka je dužna postupati do isteka 6 mjeseci od dana uvođenja eura.

Nalozi za plaćanje u kuni koje je pružatelj platnih usluga zaprimio prije 1.1.2023., a koje treba izvršiti nakon 1.1.2023., pružatelj platnih usluga mora izvršiti u euru, u iznosu koji odgovara iznosu kuna navedenom na nalogu za plaćanje uz primjenu fiksnog tečaja konverzije.

Znate li da nakon što se pretplatite na TEB-ov časopis „Financije, pravo i porezi“ OSTVARUJETE PRAVO NA NEOGRANIČEN BROJ BESPLATNIH TELEFONSKIH KONZULTACIJA (BEZ DOKUPA MINUTA) s TEB-ovim savjetnicima svaki radni dan od 8,00 do 14,00 sati?

Pretplatu na TEB-ov časopis „Financije, pravo i porezi“ možete naručiti na sljedećoj poveznici Naruči svoj primjerak FIP-a.

Natrag