U Nar. nov., br. 40 od 31. ožujka 2022. objavljene su sljedeće odluke:

Odluka o izmjeni Odluke o načinu organizacije javnog prijevoza putnika radi sprječavanja širenja bolesti COVID-19, a stupa na snagu 1.4.2022.

Odluka o izmjeni Odluke o uvođenju posebne organizacije rada za djelatnost trgovine koja se obavlja u prodavaonicama i trgovačkim centrima, a stupa na snagu 1.4.2022.

Odluka o izmjeni Odluke o nužnoj epidemiološkoj mjeri obveznog korištenja maski za lice ili medicinskih maski, a stupa na snagu 1.4.2022.

 

 

 

 

 

 

Natrag