U Nar. nov., br. 133/22 od 11.11.2022. objavljena je Odluka o zamjeni gotovog novca kune u povlačenju (u nastavku: Odluka) koja stupa na snagu 1.1.2023.

Odlukom se pobliže uređuje postupanje s gotovim novcem kune nakon dana uvođenja eura, i to: 1) postupci i metode zamjene gotovog novca kune, 2) način pakiranja, pohrane i osiguranja pohrane te ostala postupanja s gotovim novcem kune, 3) postupanje s uzorcima gotovog novca kune, 4) postupanje s gotovim novcem kune za koji se sumnja da je krivotvoren.

Obveznik je primjene ove Odluke: 1) banka sa sjedištem u Republici Hrvatskoj (RH), 2) banka sa sjedištem u drugoj državi članici koja je ovlaštena pružati bankovne i financijske usluge u RH putem podružnice, 3) banka iz treće zemlje koja je od Hrvatske narodne banke dobila odobrenje za osnivanje podružnice kreditne institucije iz treće zemlje.

Financijska agencija i HP-Hrvatska pošta d.d. obveznici su primjene ove odluke kada na temelju sklopljenog ugovora s bankom obavljaju zamjenu gotovog novca kune za gotov novac eura.

Popis uređaja koji su uspješno prošli provjeru rada objavljen je na internetskim stranicama Hrvatske narodne banke na temelju Odluke o uvjetima redistribuiranja novčanica i kovanog novca kuna i lipa (Nar. nov., br. 91/2009 i 126/2009), a važi i nakon stupanja na snagu ove Odluke.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaju važiti: Odluka o postupanju s neprikladnim i sumnjivim gotovim novcem (Nar. nov., br. 30/2021) i Odluka o uvjetima redistribuiranja novčanica i kovanog novca kuna i lipa (Nar. nov., br. 91/2009 i 126/2009).

Natrag