U Nar. nov., br. 26 od 3.3.2022. objavljena je Odluka o visini najniže mirovine hrvatskom branitelju iz Domovinskog rata za godinu 2022., koja stupa na snagu 11. ožujka 2022. godine.

Najniža mirovina hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata određuje se od 1. siječnja 2022. u svoti od 2.558,25 kn mjesečno. Ova Odluka primjenjuje se od 1. siječnja 2022.

Natrag