U Nar. nov., br. 37/22 od 23.3.2022. objavljena je Odluka o tablici o prosječnim potrebama maloljetnog djeteta (u nastavku: Odluka) koja stupa na snagu 1.4.2022. godine.

Odlukom se određuju iznosi uzdržavanja prema prosječnim potrebama maloljetnog djeteta u skladu s dobi djeteta, prihodima roditelja obveznika uzdržavanja prema platnim razredima i prosječnim troškovima života u Republici Hrvatskoj.

Danom stupanja na snagu Odluke prestaje važiti Odluka tablici o prosječnim potrebama maloljetnog djeteta (Nar. nov., br. 30/21).

Natrag