Odluka o sadržaju obavijesti o bitnim elementima preračunavanja

U Narodnim novinama br. 97 od 22.8.2022. objavljena je Odluka o sadržaju obavijesti o bitnim elementima preračunavanja, koja donesena je na temelju Zakona o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj (Nar. nov., br. 57/22). Ovom se Odlukom pobliže uređuje sadržaj obavijesti kojom obveznici primjene ove Odluke obavještavaju klijenta o:

 • pravilima preračunavanja koja se odnose na sklopljene ugovore o depozitu, kreditu i druge novčane iskaze vrijednosti te
 • pravu na zatvaranje jednog ili više računa bez naknade.

Obveznici primjene Odluke 

Odredbe ove Odluke primjenjuje se na:

 • kreditnu instituciju sa sjedištem u RH,
 • podružnicu kreditne institucije sa sjedištem u drugoj državi članici koja je ovlaštena pružati uzajamno priznate usluge u RH,
 • podružnicu kreditne institucije iz treće zemlje koja je od Hrvatske narodne banke dobila odobrenje za osnivanje podružnice kreditne institucije iz treće zemlje,
 • kreditnu uniju,
 • instituciju za platni promet sa sjedištem u RH,
 • podružnicu i zastupnika institucije za platni promet iz druge države članice, koja pruža usluge na teritoriju RH,
 • instituciju za elektronički novac sa sjedištem u RH,
 • podružnicu i zastupnika institucije za elektronički novac iz druge države članice, koja pruža usluge na teritoriju RH i
 • drugog vjerovnika sukladno propisu kojim se uređuje potrošačko kreditiranje.

Obveznik primjene ove Odluke dužan je poslati klijentu općenitu obavijest o bitnim elementima preračunavanja, koja sadržava najavu predstojećeg preračunavanja te, ako je primjenjivo, imatelju računa u kuni i u euru, obavijest o pravu na zatvaranje jednog ili više računa bez naknade. Obveznik je dužan dostaviti navedenu obavijest korištenjem najmanje jednog kanala komunikacije, pisanim ili elektroničkim putem, najkasnije tri mjeseca prije dana uvođenja eura.

Sadržaj obavijesti o bitnim elementima preračunavanja 

Obavijest o bitnim elementima preračunavanja sadrži najmanje sljedeće informacije:

 • dan uvođenja eura,
 • fiksni tečaj konverzije,
 • da se preračunavanje koje se odnosi na sklopljeni ugovor o depozitu, kreditu i drugom novčanom iskazu vrijednosti provodi primjenom pravila za preračunavanje i zaokruživanje definiranog čl. 14. Zakona, uz detaljnu informaciju o matematičkom pravilu zaokruživanja koje se primjenjuje na takvo preračunavanje,
 • da će obveznik primjene ove Odluke preračunavanje i zaokruživanje provesti na dan uvođenja eura, na depozitnim, štednim i transakcijskim računima, drugim računima za plaćanje, platnim instrumentima i u ostalim evidencijama u kuni u iznose u euru, bez naknade i bez izmjene jedinstvenog broja računa,
 • ako je primjenjivo, da je nalog klijenta za plaćanje u kuni koji je zaprimljen prije dana uvođenja eura, a koji se treba izvršiti nakon dana uvođenja eura, obveznik primjene ove Odluke dužan izvršiti u euru, u iznosu koji odgovara iznosu kuna navedenom na nalogu za plaćanje uz primjenu fiksnog tečaja konverzije i primjenom pravila za preračunavanje i zaokruživanje i
 • ako je primjenjivo, o pravu klijenta koji prije dana uvođenja eura kod obveznika primjene ove Odluke ima otvoren zaseban račun i u kuni i u euru, da bez naknade zatvori jedan ili više računa i prenese sredstva evidentirana na tim računima na račun po njegovom izboru koji se vodi kod istog obveznika primjene ove Odluke te da to pravo može ostvariti u roku od 60 dana od dana uvođenja eura, a ukoliko ne iskoristi to pravo, nastavit će plaćati naknade za sve račune kao i prije dana uvođenja eura.

Uz navedene informacije, obveznik primjene ove Odluke dužan je izvijestiti klijenta koji je potrošač o razdoblju dvojnog iskazivanja te o bitnim informacijama koje će potrošaču dvojno iskazati.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«, dakle 30.8.2022

Sve o pripremama pravnih subjekata za uvođenje eura te obvezama za 2022. kao i za početak 2023. godine možete saznati na TEB-ovIm webinarima:

 • Pravni i računovodstveni aspekti uvođenja eura - detaljno ovdje
 • Dvojno iskazivanje, opskrba s gotovinom i dr. aktualnosti uz uvođenje eura - detaljno ovdje

 

Natrag