U Nar. nov., br. 122 od 20.10.2022. objavljena je Odluka o proširenju primjene Kolektivnog ugovora o izmjenama i dopunama Kolektivnog ugovora za graditeljstvo (od 25. rujna 2015.) – četvrte izmjene i dopune i Kolektivnog ugovora o izmjenama i dopunama Kolektivnog ugovora za graditeljstvo (od 25. rujna 2015.) – pete izmjene i dopune koja stupa na snagu 1. studenoga 2022.

Primjena Kolektivnog ugovora o izmjenama i dopunama Kolektivnog ugovora za graditeljstvo (od 25. rujna 2015.) – četvrte izmjene i dopune, sklopljenog 13. srpnja 2022. i objavljenog u »Narodnim novinama«, broj 93/2022 te Kolektivnog ugovora o izmjenama i dopunama Kolektivnog ugovora za graditeljstvo (od 25. rujna 2015.) – pete izmjene i dopune, sklopljenog 15. rujna 2022. i objavljenog u »Narodnim novinama«, broj 115/2022, proširuje se na sve poslodavce i radnike u Republici Hrvatskoj u djelatnosti građevinarstva, područje F Nacionalne klasifikacije djelatnosti 2007. – NKD 2007. (»Narodne novine«, broj 58/2007 i 72/2007).

Natrag