Odluka o predopskrbi i posrednoj predopskrbi gotovim novcem eura (Nar. nov., br. 105/22) donesena je na temelju Zakona o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj (Nar. nov., br.  57/22 i 88/22). Ovom Odlukom uređuje se:

  • predopskrba banaka gotovim novcem eura
  • sadržaj ugovora o predopskrbi
  • obvezan sadržaj ugovora o posrednoj predopskrbi
  • sadržaj izjave o pojednostavljenoj posrednoj predopskrbi
  • sadržaj početnih paketa eurokovanica i uvjeti opskrbe početnim paketima eurokovanica
  • način i rokovi izvješćivanja o predopskrbi banaka
  • apoenska struktura za isplatu euronovčanica na bankomatima za razdoblje koje nije duže od tri mjeseca od dana uvođenja eura i
  • druga pitanja u vezi s predopskrbom gotovim novcem eura.

Ova Odluka stupa na snagu 15. rujna 2022.

 

Natrag