U Nar. nov., br. 37/22 od 23.3.2022. objavljena je Odluka o minimalnim novčanim iznosima potrebnim za mjesečno uzdržavanje djeteta (u nastavku: Odluka) koja stupa na snagu 1.4.2022. godine.

Minimalni novčani iznosi koji predstavljaju minimum iznosa ukupnih materijalnih potreba za mjesečno uzdržavanje maloljetnog djeteta u Republici Hrvatskoj (RH) koje je dužan platiti roditelj koji ne stanuje s djetetom, određuju se u postotku od prosječne mjesečne isplaćene neto plaće po zaposlenome u pravnim osobama RH, koja za razdoblje od siječnja do prosinca 2021. iznosi 7.129 kn, prema Priopćenju Državnog zavoda za statistiku broj: 9.1.1/12. od 18.2.2022. iznose:

– za dijete do 6 godina 17 % prosječne plaće 1.211,93 kn

– za dijete od 7 do 12 godina 20 % prosječne plaće 1.425,80 kn

– za dijete od 13 do 18 godina 22 % prosječne plaće 1.568,38 kn.

Danom stupanja na snagu Odluke prestaje važiti Odluka o minimalnim novčanim iznosima potrebnim za mjesečno uzdržavanje djeteta (Nar. nov., br. 30/21).

Natrag