U Nar. nov., br. 101/22 od 2.9.2022. objavljena je Odluka o kriterijima i načinu financiranja troškova javnog prijevoza redovitih učenika srednjih škola za školsku godinu 2022./2023. (u nastavku: Odluka) koja stupa na snagu 3.9.2022.

Odlukom se utvrđuju kriteriji i način sufinanciranja, odnosno financiranja troškova javnog prijevoza redovitih učenika srednjih škola za školsku godinu 2022./2023.

Natrag