U Nar. nov., br. 154 od 28.12.2022. objavljena je Odluka o kamatnim stopama na novčana sredstva subjekata javnog sektora kod Hrvatske narodne banke koja stupa na snagu 1 siječnja 2023. godine.

Ovom Odlukom utvrđuju se kamatne stope po kojima Hrvatska narodna banka (u nastavku teksta: HNB) obračunava i plaća odnosno naplaćuje kamate na novčana sredstva na transakcijskim računima subjekata javnog sektora i na novčana sredstva povezana s programom prilagodbe na svim računima subjekata javnog sektora.

Natrag