Snižena stopa doprinosa Hrvatskoj revizorskoj komori

U Nar. nov., br. 6 od 14. siječnja 2022. objavljena je Odluka o izmjeni Odluke o stopi doprinosa i iznosu članarine Hrvatskoj revizorskoj komori koja je stupila na snagu dana 15.1.2022.

Ovom izmjenom Odluke o stopi doprinosa i iznosu članarine Hrvatskoj revizorskoj komori snižava se stopa doprinosa s dosadašnjih 3,5‰ na 3,3 ‰. Podsjećamo da su obveznici plaćanja doprinosa Hrvatskoj revizorskoj komori:

  • revizorsko društvo koje ima odobrenje za rad koje je izdalo Ministarstvo financija, upisano je u registar revizorskih društava koji vodi Ministarstvo financija i upisnik revizorskih društava pri Komori i
  • samostalni revizor koji ima odobrenje za rad u vidu samostalne djelatnosti koje je izdalo Ministarstvo, upisan je u registar samostalnih revizora koji vodi Ministarstvo financija i upisnik samostalnih revizora pri Komori.

Nadalje, ovom izmjenom Odluke o stopi doprinosa i iznosu članarine Hrvatskoj revizorskoj komori propisuje se da su obveznici plaćanja doprinosa doprinos dužni platiti jednokratno, najkasnije 30 dana po isteku roka za javnu objavu godišnjih financijskih izvještaja, na temelju podataka poslovne godine za koju su obvezni javno objaviti godišnje financijske izvještaje, a ne više do 31. svibnja kako je do sada bilo propisano.

Natrag