U Nar. nov., br. 100 od 31.8.2022. objavljena je Odluka o izmjeni Odluke o nužnoj epidemiološkoj mjeri korištenja medicinskih maski ili maski za lice koja stupa na snagu 1.9.2022.

Natrag