U Nar. nov., br. 77/22 od 5.7.2022. objavljena Odluka o izmjenama Odluke o utvrđivanju Popisa posebno skupih lijekova (u nastavku: Odluka) koja stupa na snagu 16.7.2022.

O Odluci o utvrđivanju Popisa posebno skupih lijekova (Nar. nov., br. 6/22, 16/22, 39/22, 65/22, 68/22) u Popisu iz čl. 1. st. 3., »1.dio« pod šifrom anatomsko-terapijsko-kemijske (ATK) klasifikacije lijekova Svjetske zdravstvene organizacije L01EX14 161 mijenjaju se podaci.

U Odluci se briše šifra anatomsko-terapijsko-kemijske (ATK) klasifikacije lijekova Svjetske zdravstvene organizacije A16AX08 071.

Natrag