U Nar. nov., br. 133/22 od 11.11.2022. objavljena je Odluka o izmjenama Odluke o osnovama za sklapanje ugovora o provođenju zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja (u nastavku: Odluka) koja stupa na snagu 12.11.2022.

Natrag