U Nar. nov., br. 4 od 10.1.2022. objavljena je Odluka o izmjenama i dopuni Odluke o nužnim epidemiološkim mjerama kojima se ograničavaju okupljanja i uvode druge nužne epidemiološke mjere i preporuke radi sprečavanja prijenosa bolesti COVID-19 putem okupljanja koja stupa na snagu 11. siječnja 2022.

Ovom Odlukom izmijenjene su određene točke Odluke o nužnim epidemiološkim mjerama kojima se ograničavaju okupljanja i uvode druge nužne epidemiološke mjere i preporuke radi sprečavanja prijenosa bolesti COVID-19 putem okupljanja te druge točke (Nar. nov., br. 119/21 – 145/21). Nužne epidemiološke mjere iz ove Odluke određuju se u trajanju do 31.1.2022., a u slučaju bitno promijenjenih okolnosti mogu se izmijeniti i prije isteka tog roka.

Odluka će zajedno s obrazloženjem biti objavljena na mrežnoj stranici Ravnateljstva civilne zaštite na kojoj se objavljuju odluke Stožera civilne zaštite RH za sprečavanje širenja zaraze koronavirusom, na adresi: https://civilna-zastita.gov.hr/odluke-stozera-civilne-zastite-rh-za-sprecavanje-sirenja-zaraze-koronavirusom/2304.

Natrag