U Nar. nov., br. 68/22 objavljena je Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o uvjetima i načinu na koji ovlašteni mjenjači obavljaju mjenjačke poslove.

Ovom Odlukom se mijenjaju pojedine odredbe Odluke o uvjetima i načinu na koji ovlašteni mjenjači obavljaju mjenjačke poslove (Nar. nov., br. 85/19 i 101/20) za potrebe prilagodbe mjenjačkih poslova uvođenju odnosno prelasku na euro.

Sastavni dio Odluke je Uputa za izradu zaštićenog programa.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«, osim određenih članaka i Upute za izradu zaštićenog programa, koji stupaju na snagu danom uvođenja eura kao službene valute u RH.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Uputa za izradu zaštićenog programa za obavljanje mjenjačkih poslova ovlaštenih mjenjača (Nar. nov., br. 99/19), osim toč. 7. Tehničke specifikacije zaštićenog programa za ovlaštene mjenjače, koja prestaje važiti s danom uvođenja eura kao službene valute RH.

Natrag