U Nar. nov., br. 108 od 19.9.2022. objavljena je  Odluka o dopuni Odluke o plaćanju i naplati u stranim sredstvima plaćanja u zemlji koja stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Stupanjem na snagu ove Odluke dopušteno je plaćanje i naplata između rezidenata u gotovom novcu eura u slučaju korištenja automata za igre na sreću.

Natrag