U Nar. nov., br. 130 od 7.11.2022. objavljena je Odluka o davanju ovlasti Središnjem državnom uredu za središnju javnu nabavu za provedbu postupaka središnje javne nabave za javne naručitelje koji nisu obuhvaćeni člankom 12. stavkom 1. Uredbe o unutarnjem ustrojstvu Središnjeg državnog ureda za središnju javnu nabavu koja je stupila na snagu 4.11.2022.

Ovlašćuje se Središnji državni ured za središnju javnu nabavu, da u postupke javne nabave koje provodi za obveznike navedene u članku 12. stavku 1. Uredbe o unutarnjem ustrojstvu Središnjeg državnog ureda za središnju javnu nabave, uključi dodatne korisnike, zdravstvene ustanove kojima je osnivač Republika Hrvatska, kako slijedi: 1. Klinička bolnica Dubrava, Zagreb, 2. Klinička bolnica Merkur, Zagreb, 3. Klinički bolnički centar Osijek, Osijek, 4. Klinički bolnički centar Rijeka, Rijeka, 5. Klinički bolnički centar Sestre milosrdnice, Zagreb, 6. Klinički bolnički centar Split, Split, 7. Klinički bolnički centar Zagreb, Zagreb, 8. Klinika za dječje bolesti Zagreb, Zagreb, 9. Klinika za infektivne bolesti »Dr. Fran Mihaljević«, Zagreb, 10. Klinika za ortopediju Lovran, Lovran, 11. Nacionalna memorijalna bolnica »Dr. Juraj Njavro« Vukovar, Vukovar, 12. Hrvatski zavod za transfuzijsku medicinu, Zagreb, 13. Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje, Zagreb i 14. Hrvatski zavod za javno zdravstvo, Zagreb.

Postupci središnje javne nabave za čiju provedbu je ovlašten Središnji državni ured, u skladu s točkom I. ove Odluke, obuhvaćaju nabavne kategorije:

– računala i računalna oprema
– elektroničke komunikacijske usluge u pokretnoj mreži i oprema
– elektroničke komunikacijske usluge u nepokretnoj mreži i oprema.

Natrag