Od 17.2.2022. viša naknada javnim bilježnicima u ovršnim postupcima „male vrijednosti“ (Nar. nov., br. 18/22)

U Nar. nov., br. 18/22 od 9. veljače 2022. objavljen je Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o naknadi i nagradi javnih bilježnika u ovršnom postupku, koji stupa na snagu 17. veljače 2022. godine.

Pravilnikom o naknadi i nagradi javnih bilježnika u ovršnom postupku uređuju se iznos, rokovi te način plaćanja naknade u postupku ovrhe na temelju vjerodostojne isprave, na koju javni bilježnici kao povjerenici suda imaju pravo u tom postupku.

Za radnje koje poduzimaju u ovršnim postupcima javni bilježnici ostvaruju pravo na naknadu prema visini zahtjeva iz prijedloga za ovrhu. Godinu dana nakon donošenja osnovnog teksta Pravilnika, sada se taj iznos naknade mijenja na način da javni bilježnik ostvaruje pravo na naknadu za radnje u iznosu od 150,00 kn ako je visina zahtjeva do 50.000,00 kn, a ako visina postavljenog zahtjeva iznosi preko 50.000,00 kuna plaća se javnobilježnička naknada u iznosu od 150,00 kuna i još 1 % na razliku iznad 50.000,00 kuna, ali ne više od 5.000,00 kuna. Do ovih izmjena i dopuna Pravilnika javni bilježnik je za zahtjev potraživanja do 5.000,00 kn imao pravo na naknadu u iznosu od 100,00 kn, a od 5.000,00 kn do 50.000,00 kn 150,00 kn. Dakle, ovim izmjenama i dopunama Pravilnika trošak ovršnog postupka za tražbine do 5.000,00 kn povećava se za 50,00 kn (+ PDV).

Nastavno na navedeno, povećava se  i dio te naknade kojeg ovrhovoditelji moraju predujmiti javnom bilježniku u roku od osam dana od njegovog poziva, s dosadašnjih 25,00 kn na 75,00 kn.

Uvodi se i ovlaštenje javnog bilježnika vršiti naplatu naknade, nagrade i naknade troškova iz ovog Pravilnika korištenjem elektroničkih servisa i usluga.

Do 17.2.2022. javni bilježnici su imali pravo na naknadu troškova dostave drugog pokušaja te svake daljnje dostave rješenja u ovršnom postupku na adresu stranaka, osim kada se dostava obavlja sukladno čl. 8. st. 9. Ovršnog zakona. Prema izmijenjenom čl. 6. Pravilnika je u postupcima pokrenutim nakon 17.2.2022. sada uređeno pravo javnog bilježnika na naknadu troškova dostave u iznosu od 25,00 kuna za svakog drugog i sljedećeg ovršenika protiv kojih je podnesen jedan prijedlog za ovrhu. Tu naknadu troška je ovrhovoditelj dužan platiti zajedno s iznosom predujma od 75,00 kn. Znači, kad je prijedlogom za ovrhu obuhvaćeno više ovršenika, trošak postupka uvećava se za 25,00 kn po ovršeniku.

U slučaju kad je ovrhovoditelj fizička osoba koja je predala prijedlog za ovrhu poslovnoj jedinici Fine, odnosno, pravna ili fizička osoba koja je elektroničkim putem podnijela prijedlog za ovrhu, ali nema elektronički pretinac i nije u sustavu elektroničke komunikacije, javni bilježnik tada ima pravo na predujam naknade troškova dostave u iznosu od 25,00 kuna za svaku dostavu pismena ovrhovoditelju (čl. 6. Pravilnika).

Natrag