Obavijest Porezne uprave uz izmijenjeni Pravilnik o porezu na dohodak iz Nar. nov., br. 112/22

Na stranicama Porezne uprave obavljena je obavijest o primjeni Pravilnika o izmjenama i dopuni Pravilnika iz Nar. nov., br. 112/22.

Od 1. listopada 2022. povećani su neoporezivi iznosi određenih primitaka (prigodnih nagrada, otpremnina, dara djetetu do 15 godina starosti, naknade za korištenje privatnog automobila u službene svrhe, novčane nagrade za radne rezultate, novčane paušalne naknade za podmirivanje troškova prehrane radnika te dara u naravi).

Poslodavci mogu isplatiti razliku između isplaćenih i novopropisanih neoporezivih iznosa, i to od 1.10.2022. Međutim, mogućnost isplate razlike se ne odnosi na neoporezivi iznos naknade za korištenje privatnog automobila u službene svrhe. Isto tako ističemo da „za relacije prijeđene do 30. rujna 2022. godine naknada iznosi do 2,00 kn po km“.

Navedenom obavijesti detaljnije je pojašnjena i primjena odredbi izmjena Pravilnika uz novopropisani način omogućavanja prehrane radnicima od 1.1.2023. godine.  

Tekst Porezne uprave uz izmjene i dopunu Pravilnika o porezu na dohodak možete pročitati ovdje https://www.porezna-uprava.hr/Stranice/Vijest.aspx?NewsID=3430&List=Vijesti

Natrag