Novi Kolektivni ugovor ugostiteljstva

Sindikat turizma i usluga Hrvatske, Sindikat Istre, Kvarnera I Dalmacije i Hrvatska udruga poslodavaca – Udruga ugostiteljstva i turizma sklopili su 11.4.2022. Kolektivni ugovor ugostiteljstva kojim su uredili međusobna prava i obveze, kao i određena pravila i pitanja iz radnih odnosa i u svezi s radnim odnosom radnika u ugostiteljskoj djelatnosti.

Ugovorne stranke su ovim kolektivnim ugovorom utvrdila određena minimalna prava i obveze poslodavaca i radnika u ugostiteljskoj djelatnosti koja obuhvaća djelatnosti pružanja usluga smještaja i pripreme i usluživanja hrane i pića sukladno Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti: djelatnosti koje se vode pod brojem 55 i 56 – razred I NKD-a.

Kolektivni ugovor ugostiteljstva primjenjuje se na području Republike Hrvatske i obvezuje sve članice ugovornih strana koje obavljaju ugostiteljsku djelatnost.

Ugovorne strane su se ujedno obvezale da neće kolektivnim ugovorima na razini regija, županija i kolektivnim ugovorima ili aktima trgovačkog društva/obrta, određena prava urediti u manjem opsegu od utvrđenih ovim kolektivnim ugovorom.

Kolektivni ugovor ne obvezuje poslodavce za radnike s posebnim ovlastima pod čime se podrazumijevaju radnici kojima, zbog posebnosti njihovih poslova, radno vrijeme nije moguće mjeriti ili unaprijed odrediti ili ga radnici određuju samostalno, te je poslodavac, sukladno Zakonu, s ovim radnicima ugovorio samostalnost u njihovu određivanju

Znate li da nakon što se pretplatite na TEB-ov časopis „Financije, pravo i porezi“ OSTVARUJETE PRAVO NA NEOGRANIČEN BROJ BESPLATNIH TELEFONSKIH KONZULTACIJA (BEZ DOKUPA MINUTA) s TEB-ovim savjetnicima svaki radni dan od 8,00 do 14,00 sati?

Pretplatu na TEB-ov časopis „Financije, pravo i porezi“ možete naručiti na sljedećoj poveznici Naruči svoj primjerak FIP-a.

Natrag