Nova Odluka o zabrani novog zapošljavanja službenika i namještenika  u državnim i javnim službama

Vlada Republike Hrvatske je na 108. sjednici održanoj 17.3.2022. donijela Odluku o zabrani novog zapošljavanja državnih službenika i namještenika u tijelima državne uprave te uredima i drugim stručnim službama Vlade Republike Hrvatske (u nastavku: Odluka o zabrani zapošljavanja državnih službenika i namještenika)  i Odluku o zabrani novog zapošljavanja službenika i namještenika u javnim službama (u nastavku: Odluka o zabrani zapošljavanja u javnim službama).

Odlukom o zabrani zapošljavanja državnih službenika i namještenika zabranjeno je novo zapošljavanje na neodređeno i određeno vrijeme državnih službenika i namještenika u tijelima državne uprave te uredima i drugim stručnim službama Vlade Republike Hrvatske.

Zapošljavanje na neodređeno vrijeme u tijelima državne uprave iznimno je moguće u slučajevima navedenim u toč. II. navedene Odluke, a zapošljavanje na određeno vrijeme je moguće za slučajeve izrijekom navedene u toč. III. Odluke.

Prije raspisivanja javnih natječaja za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme, odnosno oglasa za prijam u državnu službu na određeno vrijeme, tijela državne uprave dužna su pribaviti mišljenje Ministarstva pravosuđa i uprave o ispunjenju uvjeta za novo zapošljavanje, osim u slučaju zapošljavanja na određeno vrijeme radi zamjene odsutnog državnog službenika.

Svi započeti postupci zapošljavanja po objavljenim javnim natječajima i oglasima koji neće biti dovršeni do 25.3.2022. nastavit će se i dovršiti prema Odluci o zabrani novog zapošljavanja državnih službenika i namještenika u tijelima državne uprave te stručnim službama i uredima Vlade Republike Hrvatske (Nar. nov., br. 70/16, 74/17 i 71/18).

Odlukom o zabrani zapošljavanja u javnim službama zabranjeno je novo zapošljavanje službenika i namještenika u javnim ustanovama i drugim pravnim osobama kojima se sredstva za plaće osiguravaju u cijelosti ili većinskim dijelom u:

  • državnom proračunu,
  • Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje,
  • Hrvatskom zavodu za zapošljavanje,
  • Hrvatskom zavodu za zdravstveno osiguranje i
  • javnim ustanovama kojima se sredstva za plaće osiguravaju iz sredstava Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje.

Zapošljavanje na neodređeno vrijeme u javnim službama iznimno je moguće u slučajevima naveden u toč. II. navedene Odluke, a zapošljavanje na određeno vrijeme iznimno je moguće u slučajevima navedene u toč. III. Odluke.

Prije raspisivanja javnih natječaja, odnosno oglasa za zapošljavanja, potrebno je da javne službe  pribave prethodnu suglasnost resornog tijela koje osigurava sredstva za zaposlene o ispunjenju uvjeta za novo zapošljavanje, osim u slučaju zapošljavanja na određeno vrijeme radi zamjene odsutnog službenika.

Iznimno, javna služba nije obvezna pribaviti prethodnu suglasnost i raspisati natječaja, odnosno oglasa u slučaju novog zapošljavanja službenika zbog potrebe rada na projektu koji se financira iz fondova ili programa Europske unije, zajmova međunarodnih institucija ili drugih bespovratnih sredstava inozemnih izvora pod uvjetom da se sredstva za plaće u cijelosti ili jednim dijelom osiguravaju u projektu.

Započeti postupci zapošljavanja za koje je već raspisan natječaj, odnosno oglas ili je za zapošljavanje dobivena prethodna suglasnost resornog tijela, koji ne budu dovršeni do 25.3.2022. nastavljaju se i dovršavaju prema Odluci o zabrani novog zapošljavanja službenika i namještenika u javnim službama (Nar. nov., br. 70/16 do 33/20).

Znate li da nakon što se pretplatite na TEB-ov časopis „Financije, pravo i porezi“ OSTVARUJETE PRAVO NA NEOGRANIČEN BROJ BESPLATNIH TELEFONSKIH KONZULTACIJA (BEZ DOKUPA MINUTA) s TEB-ovim savjetnicima svaki radni dan od 8,00 do 14,00 sati?

Pretplatu na TEB-ov časopis „Financije, pravo i porezi“ možete naručiti na sljedećoj poveznici Naruči svoj primjerak FIP-a.

Natrag