Kolektivni ugovor za graditeljstvo – četvrte izmjene i dopune

HUP – Udruga poslodavaca graditeljstva (HUP-UPG) i Sindikat graditeljstva Hrvatske (SGH) sklopili su dana 13.7.2022. četvrte izmjene i dopune Kolektivnog ugovora za graditeljstvo (Nar. nov., br. 93/22), od kojeg dana odredbe stupaju na snagu i primjenjuju se. U sljedećem broju Narodnih novina objavljen je i pročišćeni tekst Kolektivnog ugovora za graditeljstvo (Nar. nov., br. 94/22).

Uvodno je odmah potrebno naglasiti kako (još) nije donesena odluka o proširenoj primjeni ovih izmjena i dopuna što znači da odredbe 4. Izmjena i dopuna KU-a trenutno obvezuju samo osobe koje su ga sklopile te sve osobe koje su u vrijeme njegovog sklapanja bile ili su naknadno postale članovi udruge koja je sklopila kolektivni ugovor.

Veće plaće od 1.8.2022.

Ovim izmjenama i dopunama Kolektivnog ugovora za graditeljstvo osiguravaju se zaposlenima u toj djelatnosti veće plaće počevši od 1.8.2022.

Tako se od navedenog datuma najniža osnovna plaća za najjednostavnije poslove utvrđuje u mjesečnom iznosu 5.100,00 kuna (umjesto dosadašnjih 4.200,00 kn), s tim da iznos najniže osnovne plaće (za grupu I. tarifnih stavova) ne može biti manji od iznosa minimalne plaće utvrđene važećom Uredbom o visini minimalne plaće[1].

U novom tarifnom dijelu iz Priloga 1 izvršeno je razvrstavanje i vrednovanje pojedinih poslova odnosno radnih mjesta na osnovi složenosti i normalnih uvjeta rada na tim radnim mjestima, a svi poslovi odnosno radna mjesta razvrstana su u 11 grupa složenosti.

Značajnu promjenu čini upravo nova grupa XI. koju čini Član Uprave, direktor, vlasnik obrta i druge osobe ovlaštene za zastupanje gospodarskog subjekta, čija osnovna bruto plaća od 1.8.2022. iznosi 15.000,00 kn (86,21 kn/sat).

Dakle, Kolektivni ugovor za graditeljstvo se u pogledu osnovne plaće od 1.8.2022. odnosi i na radnike s posebnim ovlastima (čl. 2. Izmjena i dopuna KU-a). Podsjetimo se, u tu kategoriju ubrajaju se radnici koji su kao rukovodeće osobe statutom, društvenim ugovorom, izjavom o osnivanju ili drugim pravilima poslodavca ovlašteni voditi poslove poslodavca i koji samostalno donose odluke o organizaciji rada i poslovanja poslodavca (čl. 5. KU-a).

Materijalna prava od 13.7.2022.

Po pitanju materijalnih prava, ovim izmjenama i dopunama osigurava se pravo na isplatu regresa u iznosu od 2.000,00 kn (umjesto dosadašnjih 1.800,00 – 2.000,00 kn), te pravo na božićnicu u visini 600,00 kuna koja se isplaćuje u mjesecu prosincu tekuće godine.

Dnevnica za rad na terenu iznosi od 130,00 kn do 200,00 kn ako radnik boravi na terenu (ne putuje svaki dan kući), a ako putuje svaki dan kući, dnevnica za rad na terenu iznosi od 80,00 do 130,00 kuna dnevno, a iznosi unutar propisanog raspona mogu se odrediti odlukom poslodavca ili kolektivnim ugovorom na razini poslodavca.

Povećan je iznos novčane paušalne naknade za podmirenje troškova prehrane koje poslodavac može isplatiti u visini 416,00 kuna mjesečno (umjesto dosadašnjih 400,00 kn) odnosno na iznos proporcionalan broju odrađenih radnih dana u mjesecu.

Povećan je i iznos naknade troškova prijevoza s 1,00 kn/km na 1,20 kn/km u slučajevima kada ne postoji javni prijevoz, za svaki dan rada.

Za razliku od dosadašnjeg prava na dar koje je dosad pripadalo radniku u iznosu od 400,00 kn, ovo pravo je od 13.7.2022., u diskrecionoj ovlasti poslodavca koji radniku može osigurati dar u naravi u iznosu od 400,00 kuna godišnje.

 

Detaljnije o temi pisati ćemo u broju FIP-a 9/22.

 

[1] U 2022. minimalna plaća iznosi 4.687,50 kn bruto odnosno 3.750,00 kuna neto (Nar. nov., br. 117/21)

Natrag