Izmjene Zakona o PDV-u

U Narodnim novinama br. 113 od 30.9.2022. objavljen je Zakon izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dodanu vrijednost, kojim je od 1.10.2022. propisana primjena snižene stope PDV-a od 5% i na isporuku grijanja iz toplinskih stanica, ogrjevnog drva, peleta, briketa i sječke te uvedena nulta stopa (0%) na isporuku i ugradnju solarnih ploča. Također su izmijenjene odredbe Zakona koje su bile propisane u kunama, zbog uvođenja eura kao nacionalne valute od 1.1.2023.

Izmjena stopa PDV-a od 1.10.2022. 

Izmjenama i dopunama Zakona o PDV-u (Nar. nov., br. 113/22) propisana je:

- stopa PDV-a od 5% na isporuku grijanja iz toplinskih stanica, ogrjevnog drva, peleta, briketa i sječke u razdoblju od 1. listopada 2022. do 31. ožujka 2023.;
- stopa PDV-a od 0% na isporuku i ugradnju solarnih ploča od 1. listopada 2022.

Podsjećamo da je prethodnim izmjenama Zakona o PDV-u (Nar. nov., br. 39/22) od 1. travnja 2022. primjena snižene stopa PDV-a od 13% proširena na isporuku prirodnog plina i grijanja iz toplinskih stanica, zatim na isporuku ogrjevnog drva, peleta, briketa i sječke, dok se na isporuke prirodnog plina obavljene u razdoblju od 1. travnja 2022. do 31. ožujka 2023. PDV obračunava po sniženoj stopi od 5%.

Posljednjim izmjenama čl. 38. Zakona o PDV-u (Nar. nov., br. 113/22) propisano je kako se iznimno od stavka 3. točaka g) i h) ovoga članka, na isporuku grijanja iz toplinskih stanica, uključujući naknade vezane za tu isporuku, te na isporuku ogrjevnog drva, peleta, briketa i sječke, obavljene u razdoblju od 1.10.2022. do 31.3.2023., PDV obračunava i plaća po sniženoj stopi od 5%.

Nadalje, od 1.10.2022. PDV se obračunava i plaća po stopi od 0% na isporuku i ugradnju solarnih ploča na privatne stambene objekte, prostore za stanovanje te javne i druge zgrade koje se koriste za aktivnosti od javnog interesa te isporuku i ugradnju solarnih ploča u blizini takvih objekata, prostora i zgrada. Sama isporuka solarnih ploča bez ugradnje te ostale opreme koja prati ugradnju solarnih ploča kao trgovačke robe, kao i isporuka i ugradnja solarnih ploča koja ne podrazumijeva realizaciju projekta izvedbe jednostavne građevine i nadalje je oporeziva općom stopom PDV-a od 25%.

Treba istaknuti kako primjena nulte stope predstavlja zapravo oslobođenja od plaćanja PDV-a s pravom na odbitak pretporeza, pa porezni obveznik koji se smatra izvođačem i koji obavlja isporuku i ugradnju solarnih ploča, prilikom nabave solarnih ploča, ostale opreme i usluga potrebnih za njihovu ugradnju plaća PDV po stopi od 25%, kojeg u cijelosti može odbiti kao pretporez.

Izmjene odredbi povezanih s kunom zbog uvođenja eura

Uslijed uvođenja eura kao službene valute u RH te provedbe Nacionalnog plana zamjene hrvatske kune eurom, posljednjim su izmjenama Zakona o PDV-u (Nar. nov., br. 113/22) izmijenjeni iznosi koji su bili propisani u kunama sa iznosima u eurima, a odnose se na sljedeće:

 • prag stjecanja od 77.000,00 kn zamijenjen iznosom od 10.000,00 eura,
 • iznos poklona male vrijednosti od 160,00 kn zamijenjen je iznosom od 21,24 eura,
 • iznos unutarnje vrijednosti pošiljke kod prodaje dobara na daljinu uvezenih iz trećih područja od 1.135,00 kn zamijenjen se iznosom od 150,00 eura,
 • iznos praga temeljem kojega se određuje mjesto oporezivanja prodaje dobara na daljinu unutar EU i telekomunikacijskih usluga, usluga radijskog i tv emitiranja i elektronički obavljenih usluga osobama koje nisu porezni obveznici i koje imaju sjedište/prebivalište/uobičajeno boravište u drugoj državi članici od 77.000,00 kn zamijenjen je iznosom od 10.000,00 eura,
 • vezano uz povrat PDV-a u putničkom prometu, iznos ukupne vrijednosti isporuke koji mora biti veći od 740,00 kn zamijenjen je iznosom od 98,21 eura,
 • iznos pretporeza ispod kojega se ispravak pretporeza kod gospodarskih dobara ne bi trebao obavljati od 1.000,00 kn zamijenjen je iznosom od 132,72 eura,
 • minimalan iznos povrata PDV-a poreznim obveznicima sa sjedištem u drugoj državi članici ili trećoj zemlji koji se odnosi na razdoblje povrata kraće od 1 kalendarske godine od 3.100,00 kn zamijenjen je iznosom od 400,00 eura, a minimalan iznos povrata PDV-a koji se odnosi na razdoblje povrata od 1 kalendarske godine od 400,00 kn zamijenjen je iznosom od 50,00 eura,
 • maksimalan iznos koji je propisan za izdavanje pojednostavljenog računa od 700,00 kn zamijenjen je iznosom od 100,00 eura,
 • iznos praga za tromjesečni obračun PDV-a od 800.000,00 kn zamijenjen je iznosom od 106.178,25 eura,
 • iznos praga za upis u registar obveznika PDV-a od 300.000,00 kn zamijenjen je iznosom od 39.816,84 eura,
 • iznos praga za obračun i plaćanje PDV-a na temelju naplaćenih naknada za obavljene isporuke od 15.000.000,00 kn zamijenjen je iznosom od 2.000.000,00 eura,
 • kod odredbi novčanih kazni za prekršaje iznosi u kunama zamijenjeni su iznosima u eurima.


Detaljno o primjeni novih odredbi u oporezivanju PDV-om od 1.10.2022. pišemo u FIP-u br. 11/2022.

 

Znate li da nakon što se pretplatite na TEB-ov časopis „Financije, pravo i porezi“ OSTVARUJETE PRAVO NA NEOGRANIČEN BROJ BESPLATNIH TELEFONSKIH KONZULTACIJA (BEZ DOKUPA MINUTA) s TEB-ovim savjetnicima svaki radni dan od 8,00 do 14,00 sati?

Pretplatu na TEB-ov časopis „Financije, pravo i porezi“ možete naručiti na sljedećoj poveznici Naruči svoj primjerak FIP-a.

Natrag