U Nar. nov., br. 18 od 9.2.2022. objavljen je Ispravak Naputka o načinu uplaćivanja prihoda proračuna, obveznih doprinosa te prihoda za financiranje drugih javnih potreba u 2022. godini.

U Naputku o načinu uplaćivanja prihoda proračuna, obveznih doprinosa te prihoda za financiranje drugih javnih potreba u 2022. godini (»Narodne novine«, broj 15/22) u Prilogu 3 Popis vrsta prihoda i dopuštenih modela za vlastite prihode, kod brojčane oznake vrste prihoda 5037, uz dopušten model HR68, u osmom stupcu treba ispravno stajati i model HR63.

Natrag