U Nar. nov., br. 135/22 od 21. studenoga 2022. objavljen je Indeks potrošačkih cijena u listopadu 2022. koji u odnosu na rujan 2022. iznosi 101,3.

Natrag