U Nar. nov., br. 84 od 20.7.2022. godine objavljen je Indeks potrošačkih cijena u lipnju 2022. u odnosu na svibanj 2022. i iznosi 101,1.

Natrag