Dopune Pravilnika o porezu na dohodak – očinski dopust i iskazivanje plaće temeljem sudske presude

Pravilnikom o dopunama Pravilnika o porezu na dohodak (Nar. nov., br. 102/22), a zbog uvođenja korištenja očinskog dopusta temeljem Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o rodiljnim i roditeljskim potporama (Nar. nov., br. 85/22), u okviru Priloga 2. Stjecatelj primitka/osiguranik, opis oznake 5204 dopunjen je na način da se pod tom oznakom upisuje i korištenje očinskog dopusta te opis navedene oznake sada glasi: Osiguranik koji naknadu plaće ostvaruje za vrijeme korištenja roditeljskog dopusta, posvojiteljskog dopusta, očinskog dopusta, skraćenog radnog vremena radi pojačane njege djeteta, stanke za dojenje, a kojemu se naknada isplaćuje na teret državnog proračuna.

Osim toga, kao što smo pisali u našem časopisu „Financije, pravo i porezi“ br. 9/22, u članku „Najavljene izmjene Zakona i Pravilnika o porezu na dohodak“, dopunjen je čl. 82. st. 1. Pravilnika, točkom 18.4., prema kojoj je sada omogućeno iskazivanje isplate plaće temeljem sudskih presuda i nagodbi u Obrascu JOPPD na godišnjoj razini te će se umjesto iskazivanja plaće za svaki pojedini mjesec u 12 redaka moći iskazati u jednom retku u ukupnom iznosu na razini godine. O navedenom, kao i najavljenim novim izmjenama Pravilnika, detaljnije ćemo pisati u časopisu br. 10/22.

Znate li da nakon što se pretplatite na TEB-ov časopis „Financije, pravo i porezi“ OSTVARUJETE PRAVO NA NEOGRANIČEN BROJ BESPLATNIH TELEFONSKIH KONZULTACIJA (BEZ DOKUPA MINUTA) s TEB-ovim savjetnicima svaki radni dan od 8,00 do 14,00 sati?

Pretplatu na TEB-ov časopis „Financije, pravo i porezi“ možete naručiti na sljedećoj poveznici Naruči svoj primjerak FIP-a.

Natrag