U TEB-ovom časopisu "Financije, pravo i porezi" br. 3/22 objavljen je članak "Djelatnost domaće radinosti/sporednih zanimanja – obveza plaćanja poreza i doprinosa". Autori članka su Dražen Opalić i Gordana Lončar.

Fizičke osobe mogu, sukladno Zakonu o obrtu, obavljati gospodarsku djelatnost kao domaću radinost ili kao sporedno zanimanje samo osobnim radom na temelju odobrenja koje izdaje mjesno nadležni ured državne uprave u županiji/nadležni ured Grada Zagreba. Fizičke osobe podnose nadležnim uredima prijavu za izdavanje odobrenja za obavljanje domaće radinosti ili sporednog zanimanja koji o tome vode evidenciju. Upis svake promjene u evidenciju obavlja se rješenjem.

Domaću radinost ili sporedno zanimanje ne može obavljati osoba koja obavlja registriranu samostalnu djelatnost obrta ili slobodnog zanimanja prema posebnim propisima ili samostalnu djelatnost poljoprivrede i šumarstva od koje dohodak ili dobit utvrđuje na temelju poslovnih knjiga prema posebnim propisima, a obveznik je poreza na dodanu vrijednost.

Jedan od uvjeta za obavljanje domaće radinosti ili sporednog zanimanja je i da ukupni bruto primici ostvareni od obavljanja tih djelatnosti ne prelaze iznos od 10 bruto prosječnih mjesečnih plaća (iznos bruto mjesečne plaće isplaćene po jednom zaposlenom kod pravnih osoba u RH u razdoblju siječanj – kolovoz u godini koja prethodi kalendarskoj godini u kojoj se obavljaju te djelatnosti u kalendarskoj godini u kojoj se obavljaju te djelatnosti). U 2022. moguće je obavljati domaću radinost/sporedno zanimanje ako ostvareni primici od tih djelatnosti fizičkoj osobi na godišnjoj razini ne prelaze ukupno 95.370,00 kn (9.537,00 kn x10).

Pretplatnici internet izdanja časopisa članak mogu pročitati na sljedećoj poveznici: Pročitaj članak

Pretplatu na časopis "Financije, pravo i porezi" možete obaviti na sljedećoj poveznici: Pretplati se na FIP

Natrag