Datumi na računima?

Prije nego u nastavku obrazložimo koji datumi moraju biti navedeni na računima poduzetnika i što zapravo ti datumi označavaju, moramo priznati da smo u zadnje vrijeme u vezi datuma na računima primili relativno značajan broj telefonskih i pisanih upita naših klijenata, te istovremeno došli do spoznaje da u praksi oko tih pitanja ima dosta nedoumica, a usudili bismo se reći i dosta nerazumijevanja.

Iako tema nije nova i pretjerano kompleksna, niti išta novo u vezi nje proizlazi iz računovodstvenih i poreznih propisa, uvjereni smo da njena trenutna aktualnost proizlazi prvenstveno iz priprema za uvođenje eura od 1.1.2023., s naglaskom na izdavanje računa u tzv. „prijelaznom razdoblju“.

Idemo nakratko pogledati što o datumima na računima propisuju računovodstveni i porezni propisi?

Zakon o računovodstvu u čl. 8. propisuje da svaka knjigovodstvena isprava, između ostaloga, mora sadržavati podatak o datumu izdavanja knjigovodstvene isprave te datumu poslovnog događaja ako nije isti kao datum izdavanja.

Zakon o porezu na dodanu vrijednost u čl. 79. propisuje da račun, između ostaloga, mora sadržavati podatak o datumu izdavanja računa te datumu isporuke dobara ili obavljenih usluga ili datumu primitka predujma u računu za predujam, ako se taj datum može odrediti i razlikuje se  od datuma izdavanja računa.

Opći porezni zakon u čl. 63. propisuje da račun za gotovinski promet, između ostaloga, mora sadržavati podatak o nadnevku (datumu) izdavanja.

Zakon o fiskalizaciji u prometu gotovinom u čl. 9. propisuje da račun obveznika fiskalizacije osim podataka propisanih gore navedenim propisima, između ostaloga, mora sadržavati i vrijeme izdavanja računa (sat i minuta).

Iz prethodno navedenih odredbi jasno proizlazi da na računu za obavljene isporuke dobara i/ili usluga moraju biti navedena najviše dva datuma. Prvi i osnovni je datum izdavanja računa, a drugi je datum obavljene isporuke, pod uvjetom da se datum isporuke razlikuje od datuma izdavanja računa.

Poduzetnici često na svojim računima navode i neki treći datum. Na primjer, uz datum izdavanja računa i datum obavljene isporuke navode i treći datum koji se naziva „datum računa“ (da ne spominjemo da pojedini poduzetnici još uvijek na računima navode već poprilično arhaičan „datum DVO-a“). Ovdje treba jasno naglasiti da iako računovodstveni i porezni propisi ne zabranjuju dodatne elemente na računima, taj treći (a ponekad i treći i četvrti) datum na računu u poreznom i računovodstvenom smislu nije relevantan i nema nikakvo značenje.

Prema tome, ako sebi još uvijek postavljamo pitanje što je datum izdavanja računa i što on predstavlja, mišljenja smo da je odgovor na to pitanje sasvim jasan. Datum izdavanja računa je datum na koji je račun sastavljen u računovodstvenom ili nekom drugom sustavu poduzetnika.

Uvažavajući navedeno, mišljenja smo da je sasvim nelogično, ali i računovodstveno i porezno neispravno, da računi na sebi nose datum izdavanja koji je raniji od datuma sastavljanja računa. Primjerice, ako je neki račun sastavljen dana 5.1.2023., datum izdavanja takvog računa ne može biti neki raniji datum (npr. 31.12.2022.). Naravno, datum isporuke može biti (i u pravilu je) raniji od datuma izdavanja računa, jer je prirodno da poduzetnik prvo obavi isporuku pa nakon toga sastavi račun, ali datum izdavanja računa u ovom slučaju morao bi biti 5.1.2023.

Ako sada na sve to dodamo postupak uvođenja eura od 1.1.2023. i obvezu da na računima izdanim od 1.1.2023. i nadalje iznosi moraju biti navedeni u eurima, a ne u kunama (kako proizlazi iz Zakona o uvođenju eura i  Smjernica za prilagodbu gospodarstva u procesu zamjene hrvatske kune eurom, srpanj 2022.), sasvim je jasno da svi računi koji se odnose na isporuke obavljene u 2022., a koji su sastavljeni od 1.1.2023. i nadalje, na sebi moraju imati iznose u eurima, a ne u kunama. Naravno, svi računi koji će biti sastavljeni do 31.12.2022., odnosno prije nego euro postane službena valuta u RH, na sebi moraju imati iznose u kunama.

Znate li da nakon što se pretplatite na TEB-ov časopis „Financije, pravo i porezi“ OSTVARUJETE PRAVO NA NEOGRANIČEN BROJ BESPLATNIH TELEFONSKIH KONZULTACIJA (BEZ DOKUPA MINUTA) s TEB-ovim savjetnicima svaki radni dan od 8,00 do 14,00 sati?

Pretplatu na TEB-ov časopis „Financije, pravo i porezi“ možete naručiti na sljedećoj poveznici Naruči svoj primjerak FIP-a.

Natrag